Giới thiệu

Lượm được đặt theo tên của nhân vật Lịch sử Việt nam thời kháng chiến chống Pháp. Lượm là cấu bé nhỏ tuổi, làm liên lạc trong thời chiến, dù nguy hiểm nhưng cậu bé vẫn hồn nhiên vui tươi và hoàn thành nhiêm vụ.

  • Là giải pháp chuyển file dung lượng lớn cho khách hàng, bạn bè, gia đình.
  • Dễ sử dụng và tiện lợi như email thông thường.
  • Đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả.

Lượm ở đây chúng tôi hình dung là Vận chuyển - Nhanh chóng - An toàn.

Cảm ơn