Gửi File Dung Lượng Lớn Nhanh & An Toàn

Miễn phí 30Gb Dung lượng lưu trữ. File tải lên tới 5Gb cho mỗi lần tải.

Có vẻ như bạn vẫn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập hoặc mở tài khoản mới để có thể chuyển tệp mọi lúc và mọi nơi.
Để trống để tắt mật khẩu
Thời gian hết hạn theo mặc định là 1 giờ
success

Đã gửi thành công

Upload Files

0%

Nhấp vào "thêm tệp" hoặc thả tệp của bạn vào đây